Dansk Tarokmesterskab for klubber, 2016. 21. oktober 2016 hos BVT

40 spillere deltog.

Der afvikledes tre mesterskaber:

Individuelt mesterskab 
Vinder: Gerner Nielsen, HJT
Nr. 2: Pernille Kauffman, NTK
Nr. 3: Hugo Jespersen, VLK

Klub mesterskab
Vinder: BLT
Nr. 2: NTK
Nr. 3: BVT

Klub turnering
Vinder: NTK
Nr. 2: VLK
Nr. 3: BVT

Resultatlisten:

2016_deltagere_mesterskab_olb_final-002

 

Generalforsamling, Dansk Tarokforbund, Fredag den 21. oktober 2016

Generalforsamlingen blev afviklet på Gasværket i Brabrand.

42 medlemmer fra 12 foreninger deltog.

Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden. Der var genvalg af de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg.

Formandsberetning 2015-2016

Status:

Dansk Tarokforbund (DTF) blev stiftet 8. september 2010 af seks eksisterende tarokklubber, med det formål at sikre tarokspillets fremtid i Danmark, hvor tarokspillet er et af de ældste kendte kortspil, men også et spil der langsomt var ved at uddø. Dansk Tarokforbund har i sine vedtægter formuleret en række formål, som bestyrelsen i samarbejde med ildsjæle i klubberne, har forsøgt at omsætte til konkrete handlinger.

DTF har til formål

1. at udbrede kendskabet til kortspillet Dansk Tarok  
Den primære indsats er gjort gennem lokale initiativer i de enkelte klubber og gennem hjemmesiden. DTF tæller 155 medlemmer, en lille fremgang fra sidste sæson. Vi må erkende, at gennemsnits alderen er høj, hvilket er godt at se, men også at det er vigtigt, at der arbejdes med at skabe interesse i de næste generationer.

2. at være behjælpelig ved start af nye klubber i Danmark
Der har været flere henvendelser fra eksisterende og potentielle nye klubber med interesse i tarokspillet og med forespørgsler på regelsæt og materialer. Indmelding af Nørrebro Tarokklub, NTK med 6 medlemmer, bringer antallet af tilmeldte klubber op på 12, svarende til en fordobling siden starten i 2010.

 3. at rådgive klubber og enkeltpersoner ved indkøb af spillematerialer, oplyse om litteratur etc. og at publicere og vedligeholde et regelsæt, der anvendes ved turneringer på forbunds niveau samt som grundlag for standardforslag til nye klubber.
Der er indgået en aftale med firmaet GAMES, der har forretning i København og Aarhus mht. indkøb af Tarokkort af god kvalitet og til en rimelig pris. Forbundet har hjemtaget et mindre lager, primært med henblik på opstart af nye klubber. Desværre er det stadigt svært at finde jetons.

 4. at oprette og vedligeholde en hjemmeside, som bl.a. rummer Vedtægter for Dansk Tarokforbund, Regelsæt for Dansk Tarok og Vejledning om, hvordan Dansk Tarok spilles, samt bringer oplysninger om tarokklubber i Danmark, kontaktpersoner, spillekort og andet relevant materiale for potentielle tarokspillere.
Udbyderen af pladsen til hjemmesiden har skiftet system og hjælpeværktøjer, hvilket har givet en del problemer. Der er søgt assistance til at få genoprettet situationen.

Andre aktiviteter:

Dansk Tarokmesterskab for klubber var arrangeret i 2015 af KTK med VLK som vinder og med HJT og DKT på de næste pladser. Der blev ligeledes afholdt en holdturnering, med deltagelse af 5 firmandshold. Her vandt VLK ligeledes og med HJT og DKT på de næste pladser. Individuelt blev Niels Brun Madsen, VLK individuel vinder.

Dette års dyst finder sted med BVT som arrangør. FFT har tilbudt sig som arrangør i 2017.

Det er aftalt, at der fremover minimum skal deltage 3 medlemmer fra en klub for at kunne vinde mesterskabet for klubber. Enkelt medlemmer kan fortsat deltage i dysten om at blive individuel mester.

Der har atter i det forløbne år også været afholdt et antal bilaterale dyster klubberne imellem.

Knud Andersen, BLT, repræsenterede Dansk Tarokforbund i mødet ved Dansk Tankesport.

Overvejelser om fremtiden

Det er min opfattelse, at det var en god ide, at etablere Dansk Tarokforbund, og at der er en god grobund for at fortsætte aktiviteterne. Det er vigtigt, at klubberne og individuelle medlemmer yder en indsats med bidrag til at styrke forbundet. De afviklede turneringer er med til at styrke de indre linjer i forbundet. Der kan kun opfordres til, at dette arbejde fortsætter, og at vi sørger for at udveksle erfaringer mht. opnåede resultater.

Ole Brun Madsen Formand Dansk Tarokforbund

Regnskab for 2016

Blev fremlagt af kassereren, Børge Jørgensen

 

Sommertarok i Randers, 24. juli 2013, RAT, VLK, BLT

Sommertarok den 24.juli 2013 i Randers

RVT (Randers Veteran Tarokklub) er nystartet på initiativ af Bent Agger.

Der blev arrangeret en uformel turnering mellem RAT, VLK og 2 deltagere fra BVT.

BVT blev efter en vellykket spilledag klar vinder


De tre spillere fra RVT: Hans, Bent og Vibeke

Tarokdyst VLK mod FFT, 6 september 2012

06. Sept 2012: VLK mod Fredericia Fæstnings Tarokklub

VLK vandt ved 2 af 3 borde borde med sammenlagt 310 point

vlk31

Tarokdyst 20120906 VLK-FFT
VLK Point   FFT Point
I ALT 310 I ALT -310
antal spillere 8 antal spillere 4
gennemsnit 38,75   gennemsnit -77,50
Bord 1: VLK Point Bord 1: FFT Point
Ole Brun Madsen -90 Søren Ladegaard 90
Jes Andersen -10    
Hugo Jespersen 10    
       
I ALT -90 I ALT 90
antal spillere 3 antal spillere 1
Bord 2: VLK Point Bord 2: FFT Point
Agger 120 Sv. Erik Mengel -315
Hans Trap Friis 130    
Bernt Nielsen 65    
       
I ALT 315 I ALT -315
antal spillere 3 antal spillere 1
Bord 3: VLK Point Bord 3: FFT Point
Bjørn Eppler -185 Frode jakobsen -260
Richard Møller Nielsen 270 Børge Jørgensen 175
       
       
I ALT 85 I ALT -85
antal spillere 2 antal spillere 2

VLK Frøslev træf, 13. september 2012

VLK-formanden Bent havde atter i år, sammen med sin viv, Birgit, arrangeret et herligt træf i FN-Museet i Frøslevlejren, med rundvisning for de ledsagende damer, Ruth og Janni, lækker frokost og et herligt spil tarok for Bjørn, Ankersen og Ole. Sidstnævnte vandt en overbevisende sejr med 1010 point.

vlk21
Birgit og Bent

vlk22
Ruth og Bjørn

vlk23
Ankersen

vlk24
Bent og Janni

Det vellykkede arrangement må nu anses for at være en VLK-tradition i uge 37!

Dansk Tarok Mesterskab for klubber på Lerchenborg, 25. oktober, 2013

Dansk Tarokmesterskab for klubber blev arrangeret den 25. oktober 2013 af Den Kongelige Tarokklub (DKT) på Lerchenborg.

Der deltog repræsentanter fra alle klubberne, i alt 44 spillere.

dkt81
Resultatet af mesterskabet blev, at BLT som klub vandt mesterskabet og samtidigt havde bedste individuelle spiller.

dkt82
Bord 1 med formændene fra BLT, DKT og AGT samt næstformanden fra BVT

DKT mod VLK, den 26. marts 2013

Den 26. Marts 2013 arrangerede Den Kongelige Tarokklub (DKT) en tarokdyst mod Vestre Landsdelskommandos Tarokklub (VLK).

dkt71

Dysten blev afviklet på Marselisborg Slot under hyggelige former og med anvendelse af det seneste regelsæt for holdturnering udarbejdet i Dansk Tarokforbunds regi.

Der deltog i alt 5 hold med 2 hold fra hhv. DKT og VLK samt et blandet hold med 2 spillere fra hver af de to klubber.

Efter en jævnbyrdig kamp vandt VLK sammenlagt den indbyrdes dyst mellem de to klubber.

VLK holdet bestående af Niels Brun Madsen, Ole Brun Madsen, Ruth Hyldgaard Brun Madsen og Bjørn Eppler vandt holdturneringen.